Bắc Ninh lập quy hoạch đô thị Quế Võ quy mô hơn 15.500ha

Đăng ngày 23/12/2021

Đô thị Quế Võ quy mô 15.511ha sẽ là đô thị phát triển công nghiệp, dịch vụ và là điểm du lịch, vui chơi giải trí trên hành lang du lịch văn hóa tâm linh sông Đuống của tỉnh Bắc Ninh.

Mới đây, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản số 879/UBND-XDCB gửi Bộ Xây dựng về việc xin ý kiến về nội dung Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Phố Mới và phụ cận (đô thị Quế Võ), huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đến năm 2040, tỷ lệ 1/10.000.

Cụ thể, phạm vi nghiên cứu bao gồm toàn bộ địa giới hành chính huyện Quế Võ với tổng diện tích tự nhiên hơn 15.511 ha, gồm 21 đơn vị hành chính. Ranh giới cụ thể như sau: Phía Bắc giáp huyện Yên Dũng, Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; phía Nam giáp huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh; phía Đông giáp huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương; phía Tây giáp huyện Tiên Du và TP. Bắc Ninh.

Dân số hiện trạng tính đến năm 2020 khoảng 205.719 người, dân số dự báo đến năm 2025 từ 250.000 đến 290.000 người, dân số đến năm 2040 từ 450.000 đến 490.000 người.

Dự kiến sử dụng đất đến năm 2040 như sau: Đất xây dựng đô thị khoảng 10.733,64 ha, trong đó đất dân dụng khoảng 3.535 ha; đất ngoài dân dụng khoảng 6.133,06 ha. Đất khác (đất nông nghiệp, lâm nghiệp, mặt nước chuyên dùng,…) khoảng 4.777,5 ha.

Đô thị Quế Võ sẽ phát triển theo mô hình cấu trúc “Trọng tâm hình thái nén”, trên nền tảng của hai hành lang động lực phát triển: Hành lang Đông Tây và hành lang Bắc Nam. Phát triển ba đô thị: Đô thị hành chính, thương mại, dịch vụ phức hợp; đô thị đổi mới sáng tạo; đô thị công nghiệp, dịch vụ và trung chuyển.

Ngoài ra, hình thành hai vành đai xanh dọc tuyến sông Cầu, sông Đuống và một hành lang xanh dọc tuyến sông Tào Khê để đưa đô thị gắn bó chặt chẽ với hệ sinh thái cảnh quan đặc trưng đồng thời khai thác lợi thế phát triển du lịch, dịch vụ.

Về tính chất, đây sẽ là đô thị phát triển công nghiệp, dịch vụ của tỉnh Bắc Ninh (Công nghiệp phát triển chú trọng công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp phụ trợ; phát triển dịch vụ vận tải – Logistic, cảng cạn ICD gắn với hành lang Quốc lộ 18).

Bên cạnh đó, đô thị Quế Võ sẽ là vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gắn với Trung tâm nghiên cứu phát triển, cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Là một trong những điểm du lịch văn hóa, lịch sử, du lịch, văn hóa và sinh thái, vui chơi giải trí trên hành lang du lịch văn hóa tâm linh sông Đuống.

Trước đó, hồi tháng 7/2017, UBND tỉnh Bắc Ninh có quyết định phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Phố Mới và phụ cận đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cụ thể, đô thị Phố Mới có diện tích khoảng 4.062 ha (trong đó: Thị trấn Phố Mới khoảng 216 ha và phần mở rộng ranh giới đô thị tại các xã khoảng 3.846 ha). Cả đô thị Phố Mới và phụ cận có diện tích khoảng 13.145 ha.

Tháng 10/2020, UBND tỉnh Bắc Ninh có quyết định phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Phố Mới và phụ cận (đô thị Quế Võ), huyện Quế Võ đến năm 2040.

Theo đó, mở rộng phạm vi quy hoạch ra toàn bộ ranh giới hành chính của huyện Quế Võ (thêm ba xã Chi Lăng, Hán Quảng, Yên Giả) với tổng diện tích quy hoạch là 15.511 ha.

Trong đó, khu vực nội thị gồm 11 đơn vị hành chính cấp xã với tổng diện tích 7.150 ha; khu vực ngoại thị gồm 10 xã còn lại với tổng diện tích khoảng 8.335 ha.

Thời hạn quy hoạch điều chỉnh đến năm 2040. Bổ sung tính chất quy hoạch là đô thị phát triển công nghiệp, dịch vụ.

Quy hoạch bổ sung Khu công nghiệp Quế Võ II (giai đoạn 2) tại xã Đức Long, xã Châu Phong với diện tích khoảng 277 ha và Cụm công nghiệp Cách Bi diện tích khoảng 75 ha. Đồng thời, quy hoạch cũng bổ sung các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đô thị đáp ứng tiêu chuẩn của thị xã và quận.

Theo Cafef

0899.15.1919